Poszukujemy doświadczonego eksperta z zakresu BHP, który dołączy do jednego z najnowocześniejszych dostawców usług MRO na świecie, z siedzibą w Jasionce. Nie zwlekaj, zaaplikuj już dziś! Nr ref.: SBHP/12/2021/RZ, Lokalizacja: Rzeszów, Jasionka

Opis stanowiska

 • Reprezentowanie firmy w zakresie spełnienia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej przed: organami administracyjnymi, organami kontrolnymi, certyfikującymi i klientami.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w roli samodzielnego Specjalisty ds. BHP.
 • Wykształcenie wyższe w specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac.
 • Znajomość przepisów lokalnych i norm ISO 14001 i BS OHSAS 18001 EHS / OHS oraz ISO 9000 będzie aututem.
 • Mile widziana znajomość programu KAMSOFT.
 • Znajomość metod rozpoznawania/ rozwiązywania problemów.
 • Wiedza na temat praktyk dotyczących materiałów potencjalnie niebezpiecznych.
 • Płynna znajomość języka angielskiego (min. B2+)

Oferujemy

 • Dofinansowanie zajęć sportowych.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie do posiłków.
 • Platforma benefitowa MyBenefit.

Cześć! Jestem Karolina i odpowiadam za ten proces rekrutacyjny. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze mną. Chętnie Cię poznam.

Dane kontaktowe: Karolina Łojko, karolina.lojko@hrcontact.co, +48 786 955 636.

CAZ: 11828

HR Contact