Wróć do bloga Skopiuj link do artykułu

Strategia zatrudnienia w Fintech-ach.

Strategia zatrudnienia w fintech-ach. Jak planować zatrudnienie w fintech-ach?

1. Czym jest fintech, szybki rozwój branży fintech, trendy w rekrutacji, interdyscyplinarność, powiązania.

Branża fintech rozwija się od kilku lat w zwrotnym tempie i jest jedną z najczęściej wskazywanych branż przyszłości. Mówi się, że za kilka lat każda firma będzie w mniejszej lub większej części fintechem lub będzie korzystało z nowoczesnych rozwiązań dostarczanych przez fintechy . Fintech (z j. ang. financial technology) to połączenie nowoczesnych technologii i rozwiązań finansowych, które wspólnie prowadzą do tworzenia nowych aplikacji, produktów i procesów ułatwiających firmom i ludziom poruszanie się po rynku finansowym. Mianem fintech nazwane są również same firmy tej branży.

Fintech to stosunkowo nowa dziedzina. Zespoły tworzące fintechy to często osoby które poprzednio pracowały w zróżnicowanych branżach. Najczęściej w bankowości, finansach, IT, marketingu, prawa czy inżynierii. W związku z tym fintech określamy jako branżę interdyscyplinarną. Obecni pracownicy wykorzystują swoje dotychczasowo zdobyte kompetencje w celu tworzenia całkowicie nowych rozwiązań finansowych, do tej pory nieistniejących na rynku. W związku z tym każdy nowoczesny fintech potrzebuje osób, które będą prawdziwymi innowatorami w swojej dziedzinie.

2. Jak zbudować strategię rekrutacji kandydatów i kogo zatrudniać do fintechów dowiecie się poniżej:

Przeanalizuj strategię i plany rozwoju fintech: produkty, usługi, plany

Każdy fintech niezależnie od wielkości czy lat obecności na rynku posiada strategię działania. Pozwala ona na planowanie etapów działalności i rozwoju na przestrzeni kolejnych miesięcy i lat. Dzięki opracowanej strategii rozwój firmy jest spójny i zorganizowany. Jednak aby założona strategia była realizowana, musi współgrać kilka ważnych czynników. W tym artykule skupiamy się szczegółowo na jednym z nich – strategii zatrudnienia i tworzenia zespołu.

Zespół i ludzie go tworzący to jeden z najważniejszych elementów każdej firmy. Dzięki silnemu zespołowi firmy fintech-owe osiągają znaczącą przewagę konkurencyjną. Wpływ ludzi i ich kompetencji oraz ich zaangażowanie w rozwój firmy ma znaczenie szczególne kiedy mówimy o nowoczesnej organizacji, która buduje silną pozycję na rynku i szybko się rozwija.

Pierwszym krokiem przy budowaniu i rozwoju zespołu jest powiązanie strategii zatrudnienia z ogólną strategią firmy. Dzięki dobrze wyznaczonym kierunku oraz określonym celom i zaplanowanym terminom działania całego fintechu, dział HR i Hiring Manager mogą zbudować efektywną strategię zatrudnienia.

Strategia i planowanie zatrudnienia jest procesem ciągłym i ma na celu określenie obecnych i przyszłych potrzeb rekrutacyjnych fintechu, tak aby zapewniły one osiągnięcie i realizacje planów firmy. Planując zatrudnienie w fintechu określa się takie elementy jak: liczę (FTE) i role pracowników, strukturę zespołu, sposób rekrutacji specjalistów i managerów, system rekrutacji oraz plan rozwoju członków zespołu w czasie. Osobami zaangażowanymi w tworzenie strategii i planów zatrudnienia w fintechu powinien być zarząd, dział HR oraz dział finansowy. W mniejszych firmach te role często się nakładają. W sytuacji kiedy dział HR jeszcze nie został stworzony, jego rolę może przejąć doświadczony partner zewnętrzny wspomagający procesy HR w fintechach.

Dobra strategia zatrudnienia powinna zawierać następujące elementy: 

– określenie kultury organizacyjnej oraz tego jak wpłynie ona na zespół,

– ustalenie rynków działalności i co się z tym wiąże, zdecydowanie czy rekrutacja będzie odbywać się lokalnie czy międzynarodowo,

– zdefiniowanie kompetencji i ról w zespole, pozwalających na rozwój fintechu,

– określenie potrzebnej liczby osób w zespole, tak by możliwa była realizacja zadań,

– przygotowanie profili kandydatów na potrzeby procesu rekrutacji: poziom doświadczenia, znajomość języków obcych, typy osobowości, dopasowanie do kultury organizacyjnej fintechu.

– ustalenie budżetu i poziomu wynagrodzeń przewidywanych na poszczególnych stanowiskach,

– decyzja o możliwości wykorzystania rekrutacji wewnętrznej (spośród obecnych członków zespołu),

– zdefiniowanie jak będzie prowadzony onboarding pracowników i jak go zaprojektować,

– ustalenie możliwości wykorzystania rekrutacji zewnętrznej i wybór partnera, który ja poprowadzi.

W zależności od etapu rozwoju fintechu planowanie rekrutacji można podzielić na: 

  • Planowanie krótkookresowe – operacyjne – na okres do 1 roku. Często stosowane w młodych fintechach, będących na etapie startupu i samofinansujących się. Na tym etapie, wiele decyzji dotyczących zatrudnienia jest podejmowane w odpowiedzi na bieżące potrzeby strategiczne. Zespół blisko współpracuje z założycielami. Kluczowi pracownicy, (core) zespołu stanowią są integralnym elementem strategii zatrudnienia. Na tym etapie zespół zaczyna się rozrastać, a struktura jest w miarą płaska. Potrzeby rekrutacyjne intensyfikują się.
  • Planowanie średniookresowe – taktyczne – na okres 1-3 lat. Występuje wśród fintechów, które są już stabilne na rynku. Często mają za sobą kilka rund finansowania i dynamicznie rozwijają swój produkt. Są też już dobrze znanymi markami i mają wypracowany, pozytywny wizerunek na rynku zatrudnienia. Zespół składa się z kilku mniejszych podzespołów. Firma zaczyna wyraźnie wyodrębniać poszczególne działy. Występuje tu silna potrzeba zatrudnienia doświadczonych menedżerów i ustalenia poszczególnych procedur. Zatrudnienie regularnie rośnie więc rekrutacja przybiera formę stałego procesu. Na tym etapie, część dotychczasowych członków zespołu, wraz z rozwojem, awansuje lub zmienia stanowiska. Część osób podejmuje decyzję o opuszczeniu firmy, ze względu na coraz mniejsze dopasowanie kompetencyjne lub kulturowe, które zmienia się w czasie.
  • Planowanie długookresowe – strategiczne – na okres 4 – 10 lat. To okres kiedy fintechy wchodzą w fazę silnego rozwoju produktu na rynkach lokalnych i realizują ekspansję zagraniczną. Na tym etapie dobra strategia zatrudnienia pozwala fintechowi na sprawne i płynne korzystanie z talentów. To okres kiedy struktura firmy potrafi osiągnąć rozmiary od kilkuset do kilku tysięcy pracowników. Bardzo ważny w tej fazie jest dobry employer branding i pozytywna opinia o fintechu wśród potencjalnych kandydatów (candidate experience). Dział HR jest jednym z najważniejszych działów firmy. Ze względu na ilość i złożoność rekrutacji konieczna jest również współpraca z bardzo dobrą agencją rekrutacyjną, która długookresowo wesprze działania HR.

Na każdym etapie strategii zatrudnienia w fintechach ważne jest aby pamiętać, że biznes tworzą ludzie. Zbudowanie zespołu, który posiada najlepsze kompetencje na rynku i zapewnia przewagę konkurencyjną fintechu to recepta na sukces. Dobrze zaprojektowany proces rekrutacyjny, silny dział HR oraz doświadczony zewnętrzny partner rekrutacyjny umożliwią fintechowi pozyskanie najlepszych talentów na rynku. To oznacza silny i stabilny rozwój.

Autor: Szymon Kluba


Wróć do bloga Skopiuj link do artykułu

Promujemy przejrzyste zasady
współpracy i razem osiągamy cele

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem

avatar

Katarzyna Szudy

General Manager

avatar

Szymon Kluba

Recruitment Manager

    Wybierz obszar, który Cię interesuje:
    RekrutacjaKonsultacje HRSourcingPozostałe tematy